Swedish history textbooks as identity constructing narratives (1931-2009)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5944/hme.6.2017.17120

Keywords:

History textbooks, Narrative identity, Swedish collective Identity, History students

Abstract

The purpose of this article is to trace meaning conveyed in narratives of Sweden and «Swedishness» in history textbooks published between 1931 and 2009. Its objective is also to show how narratives have been transformed and changed over time, and what factors may have influenced these changes. A third aim is to show which of these narratives are expressed by some contemporary students. The empirical material consists of 52 history textbooks and 54 student texts. The research has a hermeneutical perspective, and draws on methods of narrative theory and conceptual history. It identifies six meta-narratives in the texts: the narrative of neutrality, the narrative of the prosperous country, the narrative of the welfare country, the narrative of the role model country of democracy, the narrative of the stranger, and the narrative of the world’s most gender-equal country. Each of these meta-narratives has different narrative forms that contain different protagonists generating, in turn, different categories of sub- narratives. This article argues that, while all textbook narratives are present in the students’ texts, they are often constructed indifferent temporal contexts, and have a slightly different moral perspective.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ingmarie Danielsson Malmros, Malmö University

Lecturer & Researcher

Faculty of Education and Society

Department of Individual and Society

References

Alm, Lars-Göran. Milstolpar. Historia A. Stockholm: Natur och kultur, 2007.

Almgren, Hans. Alla tiders historia A. Malmö: Gleerups, 2007.

Almgren, Hans. «I huvudet på en läromedelsförfattare». In Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, edited by Niklas Ammert. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Almgren, Hans. Alla tiders historia A .Stockholm: Liberläromedel, 2002.

Almgren, Hans. Alla tiders historia A. Stockholm: Liberläromedel, 2007.

Almgren, Hans. Alla tiders historia, Maxi. Malmö: Gleerups, 2005.

Ander, Gunnar. Historia för den treåriga realskolan. Stockholm: Svenska bokförlaget, 1958.

Ander, Gunnar. Historia för treåriga realskolan. Stockholm: Svenska bokförlaget ,1958.

Anders Johnson. «Den felande länken». Accessed May 5, 2012. www.svensktnaringsliv.se

Åke Häger, Bengt. Grepp om historien, del 3. Tiden efter 1945 samt exempel på tematiska studier.(Lund: Studentlitteratur, 1979.

Berggren, Anne Marie. Kvinnoperspektiv på läromedlen i historia, religionskunskap och konst- och musikhistoria samt ämnet social- och familjekunskap. Stockholm: Skolverket, 1991.

Bergström, Börje. Alla tiders historia. Grundbok i historia för gymnasieskolans humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer. Stockholm: Liber Läromedel, 1983.

Bergström, Börje. Alla tiders historia. Grundbok i historia för gymnasiet, femte upplagan. Stockholm: Liberläromedel, 1999.

Boëthius, Maria-Pia. Heder och samvete. Sverige och andra världskriget.Stockholm: Ordfront, 1999.

Borg, Ivan and Erik Nordell. Historia för gymnasiet. Årskurs 2. Stockholm: Läromedelsförlaget, 1967.

Brolin, Per- Erik. Allmän och nordisk historia för gymnasiet. Norden från äldsta tid och den övriga världen från år 1000. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1964.

Bäcklin, Martin. Historia för gymnasiet. Allmän och nordisk historia efter år 1000. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1963.

Elm, Sten and Birgitta Thulin, Epok. Historia A. Malmö: Interskol. 2000.

Elm, Sten and Birgitta Thulin,.Epok, Historia, Kurs A. Malmö: Interskol. 2000.

Elm, Sten and Birgitta Thulin. Historia, Gymnasieskolan kurs A. Malmö: Interskol, 1995.

Ericsson, Niklas and Magnus Hansson. Samband historia. Historia plus. Stockholm: Bonnier utbildning, 2009.

Ernst Söderlund and Sven Tunberg. Svensk historia för gymnasiet. Stockholm: Norstedts, 1949.

Falk, Erik and Sven Tunberg, Lärobok i svensk historia för gymnasiet .Stockholm: Norstedt, 1939.

Falk, Erik and Sven Tunberg. Lärobok i svensk historia för gymnasiet. Stockholm: Norstedt, 1931.

Forum för levande historia. Accessed June 29, 2016. http://www.levandehistoria.se/english

Foucault, Michel. The Order of Things. Oxon: Routledge, 2010.

Graninger, Göran and Sven Tägil. Historia i centrum och periferi. Lund: Esselte studium, 1981.

Graninger, Göran. Vägar till nuet. Från forntiden till våra dagar. Historia för gymnasieskolan. Solna: Almqvist & Wiksell läromedel, 1992.

Greimas, Algirdas Julien. On Meaning. Selected Writings in Semiotic Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

Grimberg, Carl and Ernst Söderlund. Sveriges historia i sammanhang med det övriga Nordens. För realskolan. Stockholm: Svenska bokförlaget, 1940.

Grimberg, Carl and Ernst Söderlund. Sveriges historia i sammanhang med det övriga Nordens. För realskolan. Stockholm: Svenska bokförlaget, 1947.

Hildingson, Lars. Två sekel. Lärobok i historia för gymnasieskolan. 3- och 4-åriga linjer, årskurs 2-3. Stockholm: Natur och kultur, 1978.

Karlsson, Klas-Göran. «Historia, historiedidaktik och historiekultur». In Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning, 70-80. Lund: Studentlitteratur, 2014.

Karlsson, Klas-Göran. Med folkmord i fokus. Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen. Stockholm: Forum för levande historia, 2014.

Koselleck, Reinhardt. Futures Past. On the Semantics of Historical Time. New York: Columbia University Press, 2004.

Kumlien, Kjell. Sveriges historia för gymnasiet. Stockholm: Bonnier, 1955.

Långström, Sture. Författarröst & lärobokstradition. En historiedidaktisk studie. Umeå: Umeå universitet, 1997.

Långström, Sture. Historia. Då, nu och sedan. Lund: Studentlitteratur, 2009.

Bergström, Börje. Alla tiders historia. Malmö: Gleerups, 1983.

Malmros, Danielsson. Det var en gång ett land… Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar. Höör: Agerings bokförlag, 2012.

Nietzsche, Friedrich. Om historiens nytta och skada. En otidsenlig betraktelse. Stockholm: Rabén Prisma, 1998.

Nyström, Hans and Örjan Nyström. Perspektiv på historien A. Malmö: Gleerups, 2001.

Odhner, Claes Theodor and Karl Gustaf Westman. Lärobok i fäderneslandets historia för realskolan: och samhällslära. Stockholm: Norstedts, 1934.

Öhman, Christer. Sekvens. Historia A .Stockholm: Natur och kultur, 2007.

Ricoeur, Paul. «Life in Quest of Narrative». In On Paul Ricoeur. Narrative and Interpretation, edited by David Wood. London: Routledge, 1991.

Ricoeur, Paul. Hermeneutics and the Human Sciences. Essays on Language, Action and Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Ricoeur, Paul. Interpretation Theory. Discourse and the Surplus of Meaning. Fort Worth, Texas: Texas Christian Univ. Press, 1976.

Ricoeur, Paul. Oneself as Another. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Ricoeur, Paul. Time and Narrative volume 1. Chicago: University of Chicago Press,1984.

Ricoeur, Paul. Time and Narrative volume 2.Chicago: University of Chicago Press, 1985.

Ricoeur, Paul. Time and Narrative volume 3. Chicago: University. of Chicago Press, 1990.

Rüsen, Jörn. History: Narration, Interpretation, Orientation. New York: Berghahn Books, 2005.

Sandberg , Robert. Epos. Historia för gymnasieskolans kurs A. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2006.

Skinner, Quentin. Visions of Politics. Volume I, Regarding Method. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Söderlund, Ernst. «Ostpreussen en ö på kontinenten». Tidskriften Sverige – Tyskland 3 (1938).

Taylor, Charles. Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Wetterberg, Christina Carlsson, Sverker Oredsson and Lars Andersson, I historien spegel. Långa linjer och tvärsnitt. Göteborg: Akademiförlaget, 1995.

White, Hayden. The Content of Form. Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1990.

White, Hayden. The practical Past. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2014.

Downloads

Published

2017-03-31

How to Cite

Danielsson Malmros, I. (2017). Swedish history textbooks as identity constructing narratives (1931-2009). Historia y Memoria de la Educación, (6), 129–164. https://doi.org/10.5944/hme.6.2017.17120