A tradución como apropiación : análise das estratexias tradutivas en O país da saudade de P. Castro e A. e R. Villar Ponte

Autores/as

  • Silvia Vázquez Fernández

DOI:

https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6005

Palabras clave:

tradución, identidade nacional, apropiación, celtismo, atlantismo, diferenciación cultural e lingüística, translation, national identity, appropriation, Celticism, Atlantism, cultural and linguistic differentiation,

Resumen

Na época Nós, a tradución de textos literarios irlandeses ao galego tivo un papel fundamental no proceso de reconstrución da identidade nacional en Galicia. Seguindo un ideario político baseado nos conceptos de celtismo e atlantismo, co obxectivo de diferenciar Galicia de España e, por extensión, da cultura mediterránea, os homes de Nós empregaron a actividade tradutora como instrumento político de resistencia e de autoafirmación nacional. Neste contexto, o presente traballo pretende demostrar que a tradución do drama popular de Yeats The Land of Heart’s Desire (1894), publicado en galego co título de O pais da saudade en 1935, foi empregada, dende a escolla do texto ata as estratexias tradutivas, para amosar as características diferenciais da lingua e da cultura galegas co fin de reafirmar a existencia de Galicia como nación.

The translation of Irish literary texts into Galician during the Nós period (1916-1936) played a key role in the process of reconstruction of the national identity in Galicia. Following a political agenda based on the concepts of Atlantism and Celticism with the aim of differentiating Galicia from Spain and, by extension, from the Mediterranean culture, a group of intellectuals used translation as a political instrument of resistance and national self-affirmation. In this context, the following article focuses on the rendering of Yeats’s folk drama The Land of Heart’s Desire (1894), published in Galician with the title of O pais da saudade in 1935. It intends to demonstrate that, from the selection of the text to the strategies applied by the translators, this translation was used to show the differentiating features of the Galician language and culture in order to reaffirm the existence of Galicia as a nation.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Descargas

Publicado

2011-01-01

Cómo citar

Vázquez Fernández, S. (2011). A tradución como apropiación : análise das estratexias tradutivas en O país da saudade de P. Castro e A. e R. Villar Ponte. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 16. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6005

Número

Sección

Lengua y Literatura Gallegas