Farsa das zocas : entre a tradición e a vanga

Autores/as

  • María Carmen Suárez Rey

DOI:

https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6004

Palabras clave:

Teatro galego contemporáneo, farsa caricaturesca, conto de aparecidos, conto de costumes, conto marabilloso, teatro costumista, vangarda teatral, contemporary Galician theater, cartoonish farce, ghost story, customs story, fairy tale, theater of manners, avant-garde theater,

Resumen

O obxectivo deste breve artigo é realizar unha humilde homenaxe a un prolífico autor ferrolán, Ricardo Carvalho Calero, cando se vén de celebrar o centenario do seu nacemento. Contextualizaremos moi brevemente o autor e a súa obra dramática e analizaremos a súa obra: Farsa das zocas, co fin de reflexionar en torno ao que hai de popular e vangardista nela. A través de exemplos que iremos extraendo de dita obra, faremos un percorrido polo asunto, a estrutura, os personaxes, a linguaxe e os recursos escénicos para, finalmente, poder chegar á conclusión de que se trata dunha obra que hai que situar entre a tradición e a vangarda.

The aim of this brief article is to make a humble tribute to a prolific author from Ferrol, Ricardo Carvalho Calero, who just celebrated the centenary of his birth. We will briefly contextualise the author and his play and discuss his work: Farsa das zocas, to reflect on what is popular and avant-garde in it. Through examples we will be drawing from this work, we will review the matter, structure, characters, language and scenic resources, and finally, to conclude that it is a work that is squarely between tradition and avant-garde.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Descargas

Publicado

2011-01-01

Cómo citar

Suárez Rey, M. C. (2011). Farsa das zocas : entre a tradición e a vanga. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 16. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6004

Número

Sección

Lengua y Literatura Gallegas