Expiar os pecados políticos, escribir "O Porco de Pé"

Autores/as

  • Alberto Allegue Leira

DOI:

https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.25.2020.28898

Palabras clave:

O porco de pé, Vicente Risco, ditadura de Primo de Rivera, nacionalismo galego, Primo de Rivera’s dictatorship, galician nationalism

Resumen

O porco de pé (1928), en tanto que romance cunha extensión suiciente, pode ser entendido como unha vía para expresar contidos políticos nun contexto dominado pola forte censura sobre as publicacións periódicas. Esta obra parece servir para revisar as estratexias políticas do nacionalismo galego no período 1918-1924 (participación electoral, cooperación co agrarismo, colaboración coa ditadura), ao tempo que exerce unha dura sátira contra o réxime de Primo de Rivera, centrada sobre todo nos seus discursos e mobilizacións. Neste traballo tamén examinamos os posibles referentes históricos, máis ou menos explícitos, que Risco agocha con trazo groso tras algúns personaxes e situacións, entre os cales descubrimos o propio autor da narración.

 O Porco de Pé (1928), being a novel of substantial length, can be read as a way to express political contents in a context of extreme censorship on the press. This book seems to be useful to revise the political strategies of Galician nationalism during the period 1918-1924 (electoral participation, cooperation with agrarianism and collaboration with Primo de Rivera’s dictatorship), while implying a searing satire against Primo de Rivera’s regime, focused on its speeches and mass movements. In this article we also analyse the possible historical referents, more or less explicit, that Risco hides in broad strokes behind some characters and situations, among which the autor himself can be found.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Descargas

Publicado

2020-11-17

Cómo citar

Allegue Leira, A. (2020). Expiar os pecados políticos, escribir "O Porco de Pé". Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 25, 37–66. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.25.2020.28898