Consideracións xerais sobre as construcións «oír + infinitivo» e «oír + cláusula conxuntiva» a partir dunha mostra do Corpus de Referencia do Galego Actual

Autores/as

  • Noelia Estévez-Rionegro Universidade de Santiago de Compostela

Palabras clave:

construcións con oír, cláusula completiva, verbos de percepción, galego actual, CORGA

Resumen

A partir da análise dos tipos de configuración sintáctica que presenta o verbo oír como predicado rexente de cláusula completiva na lingua galega actual (oír + cláusula de infinitivo e oír + cláusula conxuntiva), determínase a súa frecuencia de uso e trátase de establecer as características sintáctico-semánticas de cada unha delas, así como a relación que existe entre o tipo de construción e o valor dos seus constituíntes. A base empírica empregada é unha mostra de oitenta e dous exemplos tirados do Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA), cuxo estudio cuantitativo e cualitativo permite bosquexar algunhas hipóteses sobre o tipo de construción máis habitual no discurso dos falantes e os factores sintácticos, semánticos e mesmo pragmáticos que condicionan a súa estrutura.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Descargas

Publicado

2022-11-23

Cómo citar

Estévez-Rionegro, N. (2022). Consideracións xerais sobre as construcións «oír + infinitivo» e «oír + cláusula conxuntiva» a partir dunha mostra do Corpus de Referencia do Galego Actual. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 27, 101–112. Recuperado a partir de https://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/article/view/36158

Número

Sección

Lengua y Literatura Gallegas