Verónica Martínez Delgado: unha poeta do século XXI nas marxes do sistema

Autores/as

  • Lidia Gladys Cagiao Conde

DOI:

https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.22.2017.20852

Palabras clave:

Verónica Martínez, poeta, arte, marxinación, denuncia, portugués estándar, poet, art, marginalization, protest, standard Portuguese

Resumen

Unha fonda biografía nos aproximará das orixes da poeta Verónica Martínez: a súa nenez, a paisaxe galega, as persoas e os motivos que a empurraron a escribir dende ben nova, a súa participación en concursos literarios, etc. Poñerase de relevo a importancia que a arte terá na súa vida e na súa obra, ben como o seu estilo, as súas influencias literarias máis destacábeis ou a marxinación que sofre da parte do sistema e que despois ela acrecenta de maneira voluntaria e rebelde. Nunha segunda parte analízanse as súas obras individuais, obras onde a poeta segue unha clara evolución, mudando a súa maneira de escribir e de expresarse. Así, de 2012en diante, a poeta tórnase máis directa e combativa na súa loita e denuncia e pasará a escribir as obras, que son integramente súas, en portugués padrón (estándar).

A profound biography will approach us to Verónica Martínez’s origins: her childhood, the Galician landscape and people as well as the reasons which drove her to write since she was very young, her participation in literary competitions, etc. I will indicate the vital importance that art has had in her life, her work and in her style. I will also indicate her more important literary influences or the marginalization that she suffers by the system and then she increases voluntarily and rebel. In the second part I’ll analyze her individual works, where the poet follows a clear evolution, changing the way she writes and the way she expresses herself. From 2012 on, the poet becomes more combative in her fight and protest and she will write in standard Portuguese.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Descargas

Publicado

2018-01-11

Cómo citar

Cagiao Conde, L. G. (2018). Verónica Martínez Delgado: unha poeta do século XXI nas marxes do sistema. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 22, 103–124. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.22.2017.20852

Número

Sección

Lengua y Literatura Gallegas