[1]
G. Sevilla Llisterri, « 352 pp»., SIGNA, vol. 32, pp. 731–734, ene. 2023.