[1]
S. D. . Soreanu, «Rigor e inefabilidad en la música», SIGNA, vol. 12, pp. 229–236, oct. 2021.