(1)
Soreanu, S. D. . Rigor E Inefabilidad En La Música. SIGNA 2021, 12, 229-236.