[1]
M. Reda y E. Torres i Aixalà, «Psicopatologia evolutiva y psicoterapia constructivista», rdp, vol. 12, n.º 48, pp. 99–111, nov. 2001.