Romeu Leder, J. (2018) « Una alterantiva al psicoterapeta de atención primaria»., Revista de Psicoterapia, 29(109), pp. 189–201. doi: 10.33898/rdp.v29i109.208.