Reid, T. (2003). Una perspectiva cultural de la resistencia. Revista De Psicoterapia, 14(56), 83–106. https://doi.org/10.33898/rdp.v14i56.721