1.
Fernández Rodríguez M. Fernández Sendón, Enrique (L. Fersen): Memoria e antoloxía dun republicanogalego. Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, Serie Documentos, 1998. Introducción, estudio e notas de Xosé Luís Axeitos e Uxío Bobillo (reseña). RLLCGV [Internet]. 1 de enero de 2001 [citado 3 de febrero de 2023];7. Disponible en: https://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/article/view/5829