1.
Jaijo R. Bearn o la sala de les nines de Llorenç Villalonga: anàlisi comparada de les versions catalana i castellana. RLLCGV [Internet]. 23 de noviembre de 2022 [citado 23 de febrero de 2024];27:13-40. Disponible en: https://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/article/view/36148