Fidora, A. «Les Definicions De Ramon Llull : Entre La lògica árab I Les Teories De La Definició Modernes». Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, vol. 12, enero de 2006, doi:10.5944/rllcgv.vol.12.2006.5919.