Mera Herbello, H. «A Literatura Infantil E Xuvenil En Galicia : Cara a Unha restruturación Do Sistema Literario». Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, vol. 10, enero de 2004, doi:10.5944/rllcgv.vol.10.2004.5881.