Jaijo, R. «Bearn o la sala de les nines de Llorenç Villalonga: anàlisi comparada de les versions catalana i castellana». Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, vol. 27, noviembre de 2022, pp. 13-40, doi:10.5944/rllcgv.vol.27.2022.36148.