Fernández Salgado, X. A. . «No Bicentenario Do Nacemento De Marcial Valladares: Unha cronoloxía Da Súa biobibliografía». Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, vol. 26, noviembre de 2021, pp. 131-52, doi:10.5944/rllcgv.vol.26.2021.32124.