[1]
J. L. Garrosa Gude, «Monteagudo, Henrique: O son das ondas : Mendiño ; Martín Codax, Johán de Cangas, Xograres da beiramar (reseña)», RLLCGV, vol. 5, ene. 1996.