[1]
C. López Alcalde, «El Liber de anima rationali, ¿primera obra antiaverroísta de Ramon Llull?», RLLCGV, vol. 15, ene. 2010.