[1]
A. Fidora, «Les definicions de Ramon Llull : entre la lògica árab i les teories de la definició modernes», RLLCGV, vol. 12, ene. 2006.