[1]
H. Mera Herbello, «A literatura infantil e xuvenil en Galicia : cara a unha restruturación do sistema literario», RLLCGV, vol. 10, ene. 2004.