[1]
. M. Fernández Rodríguez, « estudio e notas de Xosé Luís Axeitos e Uxío Bobillo (reseña)»., RLLCGV, vol. 7, ene. 2001.