[1]
. M. Martínez Xoubanova, «Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa (reseña)», RLLCGV, vol. 6, ene. 1999.