[1]
M. Romaní i Cornet, «Pijoan I Picas, María Isabel: Viatge per Vimaginan de I’obra de Salvador Espriu (reseña)», RLLCGV, vol. 6, ene. 1999.