[1]
J. A. Ysern i Lagarda, «Retórica sermonária, exempla i construcció de "l´Espill" de Jaume Roig», RLLCGV, vol. 5, ene. 1997.