[1]
J. M. Ribera Llopis, «En torno a la narrativa catalana contemporánea», RLLCGV, vol. 2, ene. 1992.