[1]
R. Jaijo, «Bearn o la sala de les nines de Llorenç Villalonga: anàlisi comparada de les versions catalana i castellana», RLLCGV, vol. 27, pp. 13–40, nov. 2022.