[1]
X. Frías Conde, «A natureza das construcións de TER + Participio en galego moderno», RLLCGV, vol. 26, pp. 203–214, nov. 2021.