[1]
J. A. Aguilar, «“Així com un camp de batalla”: A l’entorn de les imatges de tipus militar als sermons de Vicent Ferrer», RLLCGV, vol. 24, pp. 13–56, ene. 2020.