[1]
M. Ferrando, «El paratext en la narrativa de Carme Riera: títols, dedicatòries i epígrafs», RLLCGV, vol. 22, pp. 79–100, ene. 2018.