[1]
J. Revelles Esquirol, «Joan Estelrich a Galícia. Els contactes peninsulars de la mà dreta de Francesc Cambó», RLLCGV, vol. 19, ene. 2014.