[1]
X. M. Sánchez Rei y E. Mosquera Castro, «Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística : algunhas fenomenoloxías para o caso do galego», RLLCGV, vol. 18, ene. 2013.