Cortijo Ocaña, A. (2012) «RESEÑA de: Llull, Ramon. Disputa entre la fe i l’enteniment. Introducció, traducció i notes de Josep Batalla ; Alexander Fidora. Turnhout, Santa Coloma de Queralt : Brepols, Obrador Edèndum, Publicacions URV , 2011. ISBN: 978-84-937590-6-3; 978-84-8424-183-6», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 17. doi: 10.5944/rllcgv.vol.17.2012.6057.