Rodríguez González, O. (2012) «Novas sobre Álvaro Cunqueiro na Galicia de posguerra : Actividades na Asociación Cultural Iberoamericana de A Coruña desde 1951», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 17. doi: 10.5944/rllcgv.vol.17.2012.6030.