Ferrando Francés, A. (2011) «Martí Mestre, Joaquim. Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864)en el seu context històric. València : Denes editorial, 2011», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 16. doi: 10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6017.