Bermúdez Montes, M. T. (2011) «Palabras na penumbra : un achegamento á ideoloxía e á estética de Xohán Casal», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 16. doi: 10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6006.