Vázquez Fernández, S. (2011) «A tradución como apropiación : análise das estratexias tradutivas en O país da saudade de P. Castro e A. e R. Villar Ponte», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 16. doi: 10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6005.