López Alcalde, C. (2010) «El Liber de anima rationali, ¿primera obra antiaverroísta de Ramon Llull?», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 15. doi: 10.5944/rllcgv.vol.15.2010.5982.