Massip i Bonet, M. Ángels (2005) « Joan Veny»., Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 11. doi: 10.5944/rllcgv.vol.11.2005.5902.