Mollà Sellés, A. (2005) «L’edat d’or : Francesc Parcerisas (reseña)», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 11. doi: 10.5944/rllcgv.vol.11.2005.5896.