Mera Herbello, H. (2004) «A literatura infantil e xuvenil en Galicia : cara a unha restruturación do sistema literario», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 10. doi: 10.5944/rllcgv.vol.10.2004.5881.