Butiñá Jiménez, J. (2004) «Sobre els orígens de la novel-la»., Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 10. doi: 10.5944/rllcgv.vol.10.2004.5874.