Ysern i Lagarda, . J. A. (2003) «Ramon Llull i el lul·lisme a través de la obra de Miquel Batllori»., Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 9. doi: 10.5944/rllcgv.vol.9.2003.5851.