Ribera Llopis, . J. M. (2003) «De l´Edat Mitjana», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 9. doi: 10.5944/rllcgv.vol.9.2003.5850.