Fernández Rodríguez, . M. (2001) « estudio e notas de Xosé Luís Axeitos e Uxío Bobillo (reseña)»., Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 7. doi: 10.5944/rllcgv.vol.7.2000.5829.