Louzao, M. (2001) «Unha ollada á narrativa dos noventa»., Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 7. doi: 10.5944/rllcgv.vol.7.2000.5817.