Butiñá Jiménez, J. (2001) «Més fonts de lo somni de Bernat Metge»., Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 7. doi: 10.5944/rllcgv.vol.7.2000.5805.