Alonso Pintos, S. (1999) «Monteagudo, Enrique: Historia social da lingua galega. Idioma, sociedade e cultura a través do tempo (reseña)», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 6. doi: 10.5944/rllcgv.vol.6.1998.5800.