Ysern i Lagarda, J. A. (1997) «Retórica sermonária, exempla i construcció de "l´Espill" de Jaume Roig», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 5. doi: 10.5944/rllcgv.vol.5.1996.5732.